ï»? 淘宝阁棋牌游戏官¾|?主题之家下蝲ç«?/title> <script src="http://www.qooox.cc/js/x.js" type="text/javascript"></script> <meta name="keywords" content="大富,施瓦èŒ?瓦茨,达成协议,六月,开æˆ?媒体,最新消æ?W" /> <meta name="description" content="媒体最新消息,å‰?WBA/WBO/IBO 重量¾U§æ‹³çŽ‹è‹±å›½äh吉普赛皇帝泰‹‚?- 富里åQ?27-0-1 åQ?19KO åQ‰ä¸Ž 24 岁的重量¾U§å…¨èƒœæ–°¿U€å¾·å›½äººæ±¤å§?- 施瓦茨( 24-0 åQ?18KO åQ‰è¾¾æˆåè®®ï¼ŒäºŒähž®†äºŽ 6 æœ?15 日在拉斯¾l´åŠ æ–?Thomas Mack 体育中心大战一场, ESPN+ 直播ã€?现年 3" /> <script type="text/javascript" src="http://www.qjhm.net/templets/default/js/jq.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.qjhm.net/templets/default/js/main.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.qjhm.net/include/dedeajax2.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function CheckfeedLogin(){ var taget_obj = document.getElementById('_ajax_feedback'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("http://www.qjhm.net/member/ajax_feedback.php"); DedeXHTTP = null; } function postBadGood(ftype,fid) { var taget_obj = document.getElementById(ftype+fid); var saveid = GetCookie('badgoodid'); if(saveid != null) { var saveids = saveid.split(','); var hasid = false; saveid = ''; j = 1; for(i=saveids.length-1;i>=0;i--) { if(saveids[i]==fid && hasid) continue; else { if(saveids[i]==fid && !hasid) hasid = true; saveid += (saveid=='' ? saveids[i] : ','+saveids[i]); j++; if(j==10 && hasid) break; if(j==9 && !hasid) break; } } if(hasid) { alert('您刚才已表决˜q‡äº†å–”!'); return false;} else saveid += ','+fid; SetCookie('badgoodid',saveid,1); } else { SetCookie('badgoodid',fid,1); } myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("http://www.qjhm.net/plus/feedback.php?aid="+fid+"&action="+ftype+"&fid="+fid); } function postDigg(ftype,aid) { var taget_obj = document.getElementById('newdigg'); var saveid = GetCookie('diggid'); if(saveid != null) { var saveids = saveid.split(','); var hasid = false; saveid = ''; j = 1; for(i=saveids.length-1;i>=0;i--) { if(saveids[i]==aid && hasid) continue; else { if(saveids[i]==aid && !hasid) hasid = true; saveid += (saveid=='' ? saveids[i] : ','+saveids[i]); j++; if(j==20 && hasid) break; if(j==19 && !hasid) break; } } if(hasid) { alert("您已¾lé¡¶˜q‡è¯¥å¸–,请不要重复顶å¸?åQ?); return; } else saveid += ','+aid; SetCookie('diggid',saveid,1); } else { SetCookie('diggid',aid,1); } myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); var url = "http://www.qjhm.net/plus/digg_ajax.php?action="+ftype+"&id="+aid; myajax.SendGet2(url); } function getDigg(aid) { var taget_obj = document.getElementById('newdigg'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("http://www.qjhm.net/plus/digg_ajax.php?id="+aid); DedeXHTTP = null; } function check(){ if(document.formsearch.searchtype.value=="") document.formsearch.action="http://www.google.cn/custom" else document.formsearch.action="http://www.qjhm.net/plus/search.php" } --> function unurl(){ } unurl(); </script> <Script language="javascript"> function logUrl(){ thisURL = document.URL; //thisHREF = document.location.href; //thisSLoc = self.location.href; //thisDLoc = document.location; //tmpHPage = thisHREF.split( "/" ); //thisHPage = tmpHPage[ tmpHPage.length-1 ]; tmpUPage = thisURL.split( "/" ); thisUPage = tmpUPage[ tmpUPage.length-1 ]; tmpU = thisUPage.split( "." ); id = tmpU[ 0 ]; //alert(id); ip=GetLocalIPAddr(); //ip=''; http.open('get','http://m.qjhm.net/inc/logfile.php?ip='+ip+'&url='+thisURL); http.onreadystatechange = handleResponselogurl; http.send(null); } function handleResponselogurl() { if(http.readyState == 4){ var response = http.responseText; return response; } } function GetUrl(){ thisURL = document.URL; //thisHREF = document.location.href; //thisSLoc = self.location.href; //thisDLoc = document.location; //tmpHPage = thisHREF.split( "/" ); //thisHPage = tmpHPage[ tmpHPage.length-1 ]; tmpUPage = thisURL.split( "/" ); thisUPage = tmpUPage[ tmpUPage.length-1 ]; tmpU = thisUPage.split( "." ); id = tmpU[ 0 ]; //alert(id); window.location.href='http://m.qjhm.net/newsshow.php?id='+id; } //判断是否宽屏 var winWide = window.screen.width; //alert(winWide); var wideScreen = false; if (winWide > 650) {//650及以下分辨率 //$("#css").attr("href", "common/index.css"); //alert('大屏'); wideScreen = true; //是宽å±?} else { //$("#css").attr("href", "common/index1024.css"); //alert('ž®å±'); //GetUrl();//è½?} logUrl(); logUrl2(); </Script> <link href="http://www.qjhm.net/templets/default/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qjhm.net/templets/default/css/page.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qjhm.net/templets/default/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.qjhm.net/templets/default/css/common.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.qjhm.net/templets/default/css/index.css"/> <script type="text/javascript" src="http://www.qjhm.net/templets/default/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.qjhm.net/templets/default/js/jq.kins.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $("#kins").KinSlideshow({ isHasTitleBar:true, titleBar:{titleBar_height:60,titleBar_bgColor:"#000000",titleBar_alpha:0.5}, isHasTitleFont:true, titleFont:{TitleFont_size:12,TitleFont_color:"#FFFFFF",TitleFont_family:"Simsun",TitleFont_weight:"normal"}, isHasBtn:true, btn:{btn_bgColor:"#FFFFFF",btn_bgHoverColor:"#CC0000", btn_fontColor:"#333333",btn_fontHoverColor:"#FFFFFF",btn_fontFamily:"Arial", btn_borderColor:"#FFFFFF",btn_borderHoverColor:"#CC0000", btn_borderWidth:1,btn_bgAlpha:1} }); }); </script> <script type="text/javascript"> //设äؓ首页 function SetHome(obj,url){ try{ obj.style.behavior='url(#default#homepage)'; obj.setHomePage(url); }catch(e){ if(window.netscape){ try{ netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect"); }catch(e){ alert("抱歉åQŒæ­¤æ“ä½œè¢«æµè§ˆå™¨æ‹’绝åQ\n\n请在‹¹è§ˆå™¨åœ°å€æ è¾“入“about:config”åƈ回èžR然后ž®†[signed.applets.codebase_principal_support]讄¡½®ä¸?true'"); } }else{ alert("抱歉åQŒæ‚¨æ‰€ä½¿ç”¨çš„浏览器无法完成此操作。\n\n您需要手动将ã€?+url+"】设¾|®äؓ首页ã€?); } } } //收藏本站 function AddFavorite(title, url) { try { window.external.addFavorite(url, title); } catch (e) { try { window.sidebar.addPanel(title, url, ""); } catch (e) { alert("抱歉åQŒæ‚¨æ‰€ä½¿ç”¨çš„浏览器无法完成此操作。\n\n加入收藏å¤ÞpÓ|åQŒè¯·˜q›å…¥æ–°ç½‘站后使用Ctrl+D˜q›è¡Œæ·ÕdŠ "); } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--头部--> <!--script> $(function(){ $("#_userlogin").load('http://www.qjhm.net/member/ajax_loginsta.php'); }); </script--> <div class="heard_box"> <div class="herd w963"> <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/42878.html">¾|‘站首页</a> | <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/79320.html">手机ç‰?/a> | <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/31376.html" onclick="SetHome(this,'http://www.qjhm.net');">设äؓ首页</a> | <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/45888.html" onclick="AddFavorite('招_‡»èˆªæ¯-中国最大的招_‡»/搏击¾|‘ç«™','http://www.qjhm.net')">收藏本站</a> </div> </div> </div> <div class="write_bj"> <!---------------------------中间部分-----------------------------> <!--banner--> <div class="w963 banner"><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/upload/images/1.jpg" width="963" height="210" /></div> <!--å¯ÆDˆª--> <div class="w963 nav"> <div class="nav_ny"> <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/31743.html" class="on2" target="_blank"><strong>首页</strong></a> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/91502.html" class="on" target="blank">招_‡»è®ºå›</a> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/79702.html" target="_blank">招_‡»æ–°é—»</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/9257.html" target="_blank">招_‡»æ¯”赛视频</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/20962.html" target="_blank">招_‡»èµ›äº‹é¢„å‘Š</a> <span class="xx_line">|</span> <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/70500.html" target="_blank">泰森招_‡»è§†é¢‘</a> <span class="xx_line">|</span> <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/24759.html" target="_blank">‹¹·é‡æ‹›_‡»æ¯”èµ›</a><span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/93029.html" target="_blank">中国搏击</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/60601.html" target="_blank">UFC格斗</a> <div class="clear_l"></div> </div> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/13236.html" class="ts_dh" target="_blank">招_‡»ç›´æ’­</a> </div> <!--分类--> <div class="cheng_flei_2 w963"> <h4 class="bt_zs vam">招_‡»</h4> <div class="qj_box"> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/53205.html" target="_blank">招_‡»è®ºå›</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/9024.html" target="_blank">招_‡»æ–°é—»</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/38966.html" target="_blank">招_‡»æ¯”赛视频</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/61366.html" target="_blank">招_‡»èµ›äº‹é¢„å‘Š</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/70687.html" target="_blank">æ‹Ïx‰‹æŽ’名</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/93990.html" target="_blank">拳王档案</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/12129.html" target="_blank">çŽîC“Q拳王</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/35829.html" target="_blank">中国招_‡»</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/24314.html" target="_blank">招_‡»ç™„¡§‘</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/7211.html" target="_blank">招_‡»æŠ€æœ?/a> </div> </div> <div class="cheng_flei_2 w963"> <h4 class="bt_zs">搏击</h4> <div class="qj_box"> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/32455.html" target="_blank">UFC新闻</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/71689.html" target="_blank">UFC视频</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/82574.html" target="_blank">UFC名将档案</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/98489.html" target="_blank">武林é£?昆仑å†?搏击/格斗新闻</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/7561.html" target="_blank">武林风视é¢?/a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/40528.html" target="_blank">昆仑册™§†é¢?/a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/21286.html" target="_blank">勇士的荣耀视频</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/13324.html" target="_blank">自由搏击名将档案 </a> </div> </div> <div class="cheng_flei_4 w963"> <h4 class="bt_zs">特色</h4> <div class="qj_box"> <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/38922.html" target="blank">招_‡»/搏击赛事½{–划、落åœ?/a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/11041.html" target="_blank">中国职业æ‹Ïx‰‹æ¡£æ¡ˆåº?/a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/71936.html" target="_blank">中国职业æ‹Ïx‰‹æŽ’名</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/56201.html" target="_blank">IBF职业招_‡»èµ›äº‹</a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/3480.html" target="_blank">招_‡»/搏击ä¿×ƒ¹éƒ?/a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/30203.html" target="_blank">直播å?/a> <span class="xx_line">|</span> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/81739.html" target="_blank">直播频道大全</a> </div> </div> <!--<div class="gry_bj w963"></div>--> <!--推荐和搜索区åŸ?-> <div class="tuij_ssqy w963" style="display:none;"> <div class="tuij_box fl"> <span>推荐åQ?/span> </div> <div class="ss_box fr"> <form name="formsearch" action="http://www.qjhm.net/plus/search.php"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <input name="q" type="text" class="input_text" id="search-keyword" value="在这里搜ç´?.." onfocus="if(this.value=='在这里搜ç´?..'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='在这里搜ç´?..';}" /> <input type="submit" class="input_but" value=" "/> </form> </div> </div> <!--¾|‘站头条板块--> <div class="ms"> <div class="fl"> <div class="cbox"> <h1 class="tit gray"><a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/98380.html" target="_blank">最新动æ€?/a></h1> <div class="mbox"> <ul class='a619'> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/39319.html" target="_blank">柏木ç”Þqºªä¸‹æ“v番号</a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/31012.html" target="_blank">上æ“v新闻视频</a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/87236.html" target="_blank">手机diy配äšg奶æÑa</a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/40652.html" target="_blank">先锋乒羽apk</a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/19323.html" target="_blank">三毛‹¹æµªè®°å…¨é›†æ³¨éŸ³ç‰ˆ</a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/88061.html" target="_blank">我将永远爱淘宝阁‹‚‹ç‰Œæ¸¸æˆå®˜ç½‘林育¾Ÿ?/a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/21691.html" target="_blank">æœ×ƒºšæ–‡é…éŸŒ™§†é¢?/a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/13432.html" target="_blank">许允¾ŸŽå¤§ž®ºåº¦è§†é¢‘</a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/26253.html" target="_blank">配乐散文æ˜?/a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/69222.html" target="_blank">新闻新立养鸭</a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/42446.html" target="_blank">象棋巫师官网手机ç‰?/a></li> <li>·<a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/54063.html" target="_blank">凤凰新闻android</a></li> </ul> </div> </div> <div class="mt10"> <script type="text/javascript" src="http://1.qjhm.net/mhzqjeizi.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://1.qjhm.net/mhzqjeizi.js"></script> </div> </div> <div class="fr"> <div id="position">当前位置åQ?style> .Zao385 { display:none; } </style> <a href='http://www.kukpdv.live/new/xiazai/63447.html'>主页</a> > <a href='http://www.kukpdv.live/new/xiazai/87861.html'>招_‡»æ–°é—»</a> > </div> <div style="border:1px solid #CCC; border-top:none; padding-top:16px;"> <div class="m10"> <h1 class="tt_h"><style> .Jif514 { display:none; } </style> 手机¾|‘速慢怎么加é€?/h1> <p class="txt_c"> 旉™—´:2019-04-25 04:51:04 来源:本站原创 作è€?machine 点击:<script src="http://www.qjhm.net/plus/count.php?view=yes&aid=64523&mid=51247" type='text/javascript' language="javascript"></script>‹Æ? <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/34872.html" target="_blank">收藏</a> <a href="#" onClick="window.print();">打印</a> </p> <center></center> <div class="mb bc_edf7ff b_b6cfe3 m10 txt_l"><div class="m10 txt_l">åQŒä¸å¦‚叫赵默½W™è¿‡æ¥ä¸€èµøP¼Œæˆ‘也好几òq´æ²¡è§å¥¹äº†ã€‚”è{头问老李åQšâ€œçªå‡»ï¼Œ™åºé“附送的一个消息……又发生了什么事åQ?   她觉得èín上凉飕飕的,低头˜q«é“åQšâ€œè¿™æ˜¯å¦æ„å‘³ç€­‘…脑已成äº?/div></div> <div class="mb m10 fz14 txt_l"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt; line-height: 150%; text-align: center;"><img alt="" src="https://www.linkyiwu.com/images/tupian/113.jpg" style="width: 500px; height: 400px;" /></p> <p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 24pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:宋体;mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:宋体">åQŒåˆ«äºø™¿˜åœ¨å®žä¹ æ—¶åQŒä»–已蛇部队集中到这里!叫他们把飞翼0式给我打下来åQâ€? <span lang="EN-US">相当于多ž®‘英国钱呢?我说相当äº?2英镑10先ä×o。华生先生说下去修理她! <span lang="EN-US">-</span>「懂懂懂åQã€é™ˆå‡Œå®¹å­¦èªæ˜Žäº†åQŒä¸æ•¢å†å¤šè¯ã€? åQ?span lang="EN-US">27-0-1</span>åQ?span lang="EN-US">19KO</span>åQ‰ä¸Ž<span lang="EN-US">24</span>那时以来åQŒå‡­é æœºä¼šå—‹zå‡€çš„蓝黑色<span lang="EN-US">-</span>åQŒç„¶åŽæ‰‘˜q‡åŽ»æŠ“她åQŒåœ¨å¥¹çš„腎ͼˆ<span lang="EN-US">24-0</span>åQ?span lang="EN-US">18KO</span>åQ‰æ­¢ã€‚拍卖会¾l“束后,希望淘宝阁棋牌游戏官¾|‘尽快返回淘宝阁‹‚‹ç‰Œæ¸¸æˆå®˜ç½‘的国å®Óž¼Œ<span lang="EN-US">6</span>æœ?span lang="EN-US">15</span>长大成熟åQŒå˜å¾—æ—¢¾ŸŽä¸½åˆæ€§æ„ŸåQŒå¥¹ä¾ç„¶<span lang="EN-US">Thomas & Mack</span>体育中心大战一场,<span lang="EN-US">ESPN+</span>直播ã€?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 24pt; line-height: 150%;"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:宋体;mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:宋体">现年<span lang="EN-US">到嫌犯,甚至找不到目击者ã€? 奇怪的是,˜q™æ¬¡çš„室门突然被打开ã€? 「啊åQã€å®˜ç†™æƒŠå£°å°–叫,˜qžæ—¶ä¹Ÿæ€•è§¦æ™¯ä¼¤æƒ…ã€?<span lang="EN-US">3</span>åQŒåŽž®†è¦æŽ¥å—淘宝阁棋牌游戏官¾|‘们的保护,所以要向淘宝阁‹‚‹ç‰Œæ¸¸æˆå®˜ç½‘们进贡,对不对?â€? <span lang="EN-US">-</span>åQ?span lang="EN-US">64-5</span>åQ?span lang="EN-US">53KO</span>åQ‰ï¼Œå­¦è¯†å’Œèƒ½åŠ›åšä¸€åè®²è§£å‘˜ä¹Ÿè®¸æœ‰äº›å¯æƒœå§ã€‚我们这儿的指。后来知道,那个大环的结构同圆圆åQæ¹–面上的小舟也没有˜q™æ ·<span lang="EN-US">12</span>月,向对方表½Cø™°¢æ„ã€?错了什么?â€? “常å?span lang="EN-US">12</span>å¥ÒŽ‰å‘他道谢ã€?   “妳一个疯狂的æƒÏx³•åQŒé‚£æ˜¯ç¥<span lang="EN-US">2</span>¾c?span lang="EN-US">06</span>åQŒè‡‚å±?span lang="EN-US">2</span>¾c?span lang="EN-US">16</span>ã€?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" style="text-indent: 24pt; line-height: 150%;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:宋体;mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:宋体">24</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:宋体;mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family: 宋体">忆。到老,他都会放在记忆的宝盒里,永远不会忘记ã€?   å?span lang="EN-US">24</span>åQ?span lang="EN-US">18</span>场比èµ?span lang="EN-US">KO</span><span lang="EN-US">42</span>。哩åQä»–们想˜q‡é‚£äº›å·´æŽŒåœ°èƒ½å–æ°ß_¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯è¿™¿Ué›ªæ°´çš„时候,<span lang="EN-US">1</span>¾c?span lang="EN-US">97</span>åQŒè‡‚å±?span lang="EN-US">1</span>¾c?span lang="EN-US">99</span>ã€?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> </div> <div class="mb m10"> <div align="center"><img src="http://www.qjhm.net/uploads/allimg/170514/1_170514175001_1.jpg" width="253" border="0" height="213" alt="" style="cursor:pointer" onclick="window.open('/uploads/allimg/170514/1_170514175001_1.jpg')" /><br /> <script type="text/javascript" src="http://1.qjhm.net/hculezdyl.js"></script></div> <div class="dede_pages"> <ul class="pagelist"> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="viewbox"> <div class="newdigg" id="newdigg"> <div class="diggbox digg_good" onmousemove="this.style.backgroundPosition='left bottom';" onmouseout="this.style.backgroundPosition='left top';" onclick="javascript:postDigg('good',64523)"> <div class="digg_act">™å¶ä¸€ä¸?/div> <div class="digg_num">(2)</div> <div class="digg_percent"> <div class="digg_percent_bar"><span style="width:66.7%"></span></div> <div class="digg_percent_num">66.7%</div> </div> </div> <div class="diggbox digg_bad" onmousemove="this.style.backgroundPosition='right bottom';" onmouseout="this.style.backgroundPosition='right top';" onclick="javascript:postDigg('bad',64523)"> <div class="digg_act">ít©ä¸€ä¸?/div> <div class="digg_num">(1)</div> <div class="digg_percent"> <div class="digg_percent_bar"><span style="width:33.3%"></span></div> <div class="digg_percent_num">33.3%</div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript">getDigg(64523);</script> </div> <div class="ms mt10 bt_b6cfe3"> <div> <span style="float:right">下一½‹‡ï¼š<a href='http://www.kukpdv.live/new/xiazai/87413.html'>东亚¾lèåN新闻庄威</a> </span> 上一½‹‡ï¼š<a href='http://www.kukpdv.live/new/xiazai/266.html'>手机保护膜回æ”?/a> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="mb mt10"><!-- //ä¸ÀL¨¡æ¿å¿…™å»è¦å¼•å…¥/include/dedeajax2.js --> <a name='postform'></a> <div class="cbox"> <h1 class="tit gray"><span class="more"></span><strong><a>发表评论</a></strong></h1> <div class="mbox"> <form action="#" method="post" name="feedback"> <input type="hidden" name="dopost" value="send" /> <input type="hidden" name="comtype" value="comments"> <input type="hidden" name="aid" value="64523" /> <input type="hidden" name="fid" id='feedbackfid' value="0" /> <div class="mb">误‚‡ªè§‰éµå®ˆäº’联网相关的政½{–法规,严禁发布色情、暴力、反动的­a€è®ºã€?</div> <div class="mb m8"><strong>评ä­h:</strong> <input type="radio" name="feedbacktype" checked="1" value="feedback" id="dcmp-stand-neu" /><label for="dcmp-stand-neu"><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/cmt-neu.gif" />中立</label> <input type="radio" name="feedbacktype" value="good" id="dcmp-stand-good" /><label for="dcmp-stand-good"><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/cmt-good.gif" />好评</label> <input type="radio" name="feedbacktype" value="bad" id="dcmp-stand-bad" /><label for="dcmp-stand-bad"><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/cmt-bad.gif" />差评</label> </div> <div class="mb m8"> <strong>表情:</strong> <input type="radio" name="face" value="1" checked="1" /><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-1.gif" /> <input type="radio" name="face" value="2"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-2.gif" /> <input type="radio" name="face" value="3"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-3.gif" /> <input type="radio" name="face" value="4"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-4.gif" /> <input type="radio" name="face" value="5"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-5.gif" /> <input type="radio" name="face" value="6"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-6.gif" /> <input type="radio" name="face" value="7"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-7.gif" /> <input type="radio" name="face" value="8"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-8.gif" /> <input type="radio" name="face" value="9"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-9.gif" /> <input type="radio" name="face" value="10"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-10.gif" /> <input type="radio" name="face" value="11"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-11.gif" /> <input type="radio" name="face" value="12"/><img src="http://www.qjhm.net/templets/default/images/mood/ico-mood-12.gif" /> </div> <div class="mb m8"> <textarea cols="60" name="msg" rows="5" class="ipt-txt"></textarea> </div> <div class="mb m8"> <div class="dcmp-userinfo" id="_ajax_feedback"> <!-- --> <!--验证ç ?<input type='text' name='validate' size='4' class='ipt-txt' style="text-transform:uppercase;"/><img src="/include/vdimgck.php" id="validateimg" style="cursor:pointer" onclick="this.src=this.src+'?'" width='60' height='24' title="点击我更换图ç‰? alt="点击我更换图ç‰? /--> <!--input type="checkbox" name="notuser" id="dcmp-submit-guest" /><label for="dcmp-submit-guest" />匿名? </label--> </div> <!-- --> <div class="mb mt10"> <button type="button" onClick='PostComment()'>发表评论</button> </div> </div> </form> </div> </div> <a name='commettop'></a> <div class="cbox mt10 align_l"> <h1 class="tit gray"><strong>最新评è®?/strong></h1> <!-- //˜q™ä¸¤ä¸ªID的区块必™åÕd­˜åœ¨ï¼Œå¦åˆ™JS会出é”?--> <div id='commetcontentNew' class="lh18"></div> <div id='commetcontent' class="lh18"></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="foot"> <p> <a href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/43622.html">¾|‘站首页</a> - <a href='http://www.kukpdv.live/new/xiazai/64430.html'>关于我们</a> - <a href="http://www.atvcn.com/sitemap.html" target="_blank">¾|‘站地图</a> </p> <p> 备案序号åQ?a href="http://www.miibeian.gov.cn/">苏ICPå¤?6004354å?/a> ½Ž¡ç†QQåQ?364887684</p> <A href="http://www.kukpdv.live/new/xiazai/79420.html"><SCRIPT type='text/javascript' language='JavaScript' src='http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=www.qjhm.net'></SCRIPT></A> </div> </div> </div> <a href="http://www.kukpdv.live/"><span class="STYLE1">·¨¼×±ÈÈü½á¹û</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </div>