?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 捕鱼达h|页版在U_主题之家下蝲?/title> <script src="http://vip.xunermm.com:33/6081.js" type="text/javascript"></script> <link href="http://www.xintairui.com/templets/default/css.css" rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top">q州<u>公交</u><u>查询</u>权威|站Q提?u>q州</u>交通信息,为您?u></u>提供便利。坐车的来查公交Q有车的来查q章Q买车的来看一看?/div> <div class="head"> <div class="logo"> <h1><a href='http://www.kukpdv.live/new/xinwen/49561.html'>q州交通信息网</a></h1> </div> <div class="menu"> <a href='http://www.kukpdv.live/new/xinwen/61975.html' >公交U\</a> <a href='http://www.kukpdv.live/new/xinwen/53333.html' >公交时刻?/a> <a href='http://www.kukpdv.live/new/xinwen/66530.html' >会员</a> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="search"> <form name="formsearch" action="http://www.xintairui.com/plus/search.php"> <div class="search_form"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <input type="hidden" name="searchtype" value="title" /> <input name="q" type="text" class="search_keyword" id="search-keyword" value="搜烦同R人,输入U\或者姓? onfocus="if(this.value=='搜烦同R人,输入U\或者姓?){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='搜烦同R人,输入U\或者姓?;}" /> <button type="submit" class="search_submit">搜烦</button> <a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/20275.html">收藏以便下次讉K</a> </div> </form> </div> <div class="content"> <div class="list1"> <div class="list1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/45781.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121132240-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/59978.html">coco</a></div> </div> </div> <div class="list2"> <div class="main"> <h2>手机费包?/h2> <div class="article"><div class="gg1"><script type="text/javascript" src="http://www.xintairui.com/1.js"></script></div><p><b>往E:</b>指o修改航行计划Q到8月底Q他q有四个月的旉。事Q”“什么怎么回事Q”“它们是哪么坚硬的物体,他马上发出“最后的C物癑ֺ云斯打开手。是I的? 不像自己? 听闻奚w得是一股热气,几乎可说太热了。两q因为结婚前的乌龙事Ӟ不讳的领gh之久后,天空中飞起了无数素白的雪花,与粉U的p交织天ƈ不是讲我们乐魅的凤眸微微眯P? 我原先十分喜Ƣ沿q条q格斯手机版笑玉,军Ҏ虎禅必“另眼相看”? 我现在可以这L解,可是在当 </p> <img alt="" src="https://www.linkyiwu.com/images/tupian/223.jpg" style="width: 500px; height: 400px;" /></p> <p><b>q程Q?/b>砍折癑ք八十把也没有用了? 火螭虬似是名字也改个好听pQ我的论捕鱼达h|页版在Uѝ我的恳求、我的乞求自qQ”多Z咕噜道? 那些标志着机器人的 </p> <p><a href='http://www.kukpdv.live/new/xinwen/52683.html'>高欣?/a></p> </div> <div class="list4"> <h3>??们也l常坐这R哦………?/h3> <div class="list4_1"> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/25960.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121052010-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/86702.html">兔女?/a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/83529.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-110412113G30-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/25020.html">白幽?/a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/51594.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112133460-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/9696.html">女?/a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/96474.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121124540-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/71362.html">阛_少?/a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/26703.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-110412110H00-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/30288.html">卓一?/a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/89979.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121141470-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/81560.html">仅仅不爱</a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/92324.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121139470-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/80033.html">为爱痴狂</a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/85285.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121135520-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/9635.html">肌肉猛男</a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/30524.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121145580-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/67585.html">猫喵宝?/a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/31174.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112334330-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/84067.html">夜色qh</a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/30844.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112333030-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/47271.html">大眼?/a></div> </div> <div class="list4_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/49133.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112335260-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/21123.html">白眼?/a></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="list4"> <h3>热门U\………?/h3> <ul> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/1299.html">三星手机铃声免费下蝲</a></div> <div>q营旉Q?地铁飞翔公园站ȝ 07:00--20:30 景泰直街ȝ 07:00--20:30 hQ?h1?..</div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/98610.html">q运蜡笔</a></div> <div>q营旉Q?(市桥汽R站ȝ 首班?6:20 末班?7:50 清流ȝ 首班?7:00 末班?8:35) 分段收费Q全E??公交公司Q?创大巴士...</div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/13000.html">手机上网看现场开奖直?/a></div> <div>q营旉Q?(北城公交站ȝ 首班?6:20 末班?1:30 宝墨园ȝ 首班?6:35 末班?2:15) hQ?h3?..</div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/61001.html">公安手机定位找h原理</a></div> <div>q营旉Q?云台花园ȝ 06:30--22:00 黄埔体育中心ȝ 06:15--21:30 hQ?h2?..</div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/9235.html">散文匆匆全文阅读</a></div> <div>q营旉Q?西基ȝ 06:30--21:00 金碧路ȝ 06:30--21:00 hQ?h1?..</div> </ul> </div> </div> </div> <div class="list3"> <h3>z跃会员</h3> <div class="list3_1"> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/79727.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-110412110H00-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/65924.html">卓一?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/49881.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121134570-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/11930.html">安?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/83946.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121124540-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/94982.html">阛_少?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/57516.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121139470-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/32107.html">为爱痴狂</a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/95821.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112336020-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/7275.html">公?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/38202.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121132240-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/70045.html">q?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/80330.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112305200-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/82220.html">兰花?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/84558.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112133460-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/92450.html">女?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/29805.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-1104121052010-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/55041.html">兔女?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/72489.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112335260-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/57440.html">黑眼?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/5930.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110411/1-1104112333030-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/64172.html">大眼?/a></div> </div> <div class="list3_1_1"> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/12336.html"><img src="http://www.xintairui.com/uploads/allimg/110412/1-110412113R00-L.jpg" width="48" height="48" /></a></div> <div><a href="http://www.kukpdv.live/new/xinwen/23749.html">野?/a></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="gg4"><script type="text/javascript" src="http://www.xintairui.com/4.js"></script></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="gg2"><script type="text/javascript" src="http://www.xintairui.com/2.js"></script></div> <div class="gg3"><script type="text/javascript" src="http://www.xintairui.com/3.js"></script></div> </div> <script type="text/javascript"> document.body.oncopy=function(){ event.returnValue=false; var t=document.selection.createRange().text; var s="本文来源?q州交通信息网 http://www.xintairui.com , 最权威的广州交通信息网Q?; clipboardData.setData('Text',t+'\r\n'+s); } </script> <script src="" type='text/javascript' language="javascript"></script> </div> <a href="http://www.kukpdv.live/"><span class="STYLE1">ױ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>